Denne side vil være en alt mulig side.
Vi vil sætte billeder og video ind som vi har lyst til at dele med jer.

Der sker tit at vi tager forskellige steder hen med vores hunde, og tager en masse dejlige billeder til at forevige minderne :)

På denne side vil de forskellige ting blive lagt ind, og fortælle om hvor vi har været henne og hvad vi har lavet, altså en side til vores oplevelser med vores hunde i hverdagen :)