Her ses billeder af Bugsy
Tryk på billedet for at gøre dem store.
Da billederne skifter i størrelse, er det nemmere at bruge piletasterne på tastaturet, for at skifte mellem billederne.

Nye billeder af Bugsy fra photo shoot den 26. februar 2012Diverse billeder