Gjerulff Ziggy the wild tiger

aka. "Tuko"


Den ene hane i flokken, Tuko, har vi efter flere interesserede, valgt at beholde selv. Det var lige meget hvem som henvendte sig, så synes vi ikke det var det rette match, og det var derfor klart at vi skulle beholde ham selv, som det fra begyndelsen var bestemt til.

Han er en god mellemvej blandt de 4 tæver, han er ikke hård som Windy og Only, men heller ikke så blød som Lover og Chase. Han er en lille spagsmager, og har altid et lille skævt smil på læberne.
Han har massere af personlighed, meget sjov og er ofte i gruppen af ​​hvalpene som leger sammen, ikke en dominerende bølle, men den der kan slippe af sted med noget med det rigtige smil ;) Han er ikke en "enspænder", men kan lide at være omkring de andre hvalpe. Han er nysgerrig og ikke bange for at gå sine egne veje, men kan godt lide at være omkring de andre hvalpe, og så er han allerede meget glad for at blive nusset og krammet :) 

Tuko er som 6 måneder gammel stadig en sjov lille fyr, han elsker at lege med Fancy og Ever, og kan gøre det hele dagen! Han er fantastisk nem at arbejde med, og har en fantastisk intensitet når han er på, og bruger sin krop allerede super flot og strækker godt igennem. Han er sød af natur, og kan sammen med alle hunde og mennesker!

Tuko er nu fyldt 1 år, og han har udviklet sig til at være en fantastisk dreng! Han er god og mild som dagen er lang, han har indfundet sin plads i flokken, og ved udemærket at han er den lille dreng :) Han er super nem at arbejde med, og ligner sin mor Fly meget, han er super lydhør og pleaser. Men han har også fået sin beslutsomhed fra sin far, så vi har fået den rette hund ud af denne kombinatio af Fly og Tiger, en som og pleasende hund, men som tager info til sig, og udføre den målrettet og med høj hastighed. Han er meget intens i sit arbejder, men arbejder lydløst og koncentreret og har gjort denne lige fra start. 

Han er en forholdsvis lille hanhund, men størrelsen er fin til agility, og vi glæder os rigtig meget til at se ham udvikle sig over det næste halve år, hvor agility debuten så vil komme :)

Trods hans lave højde er han et muskelbundt, men er stadig lille og smidig af bygning!
50,3 cm
19 kg
HD: A
AD: 0
OCD: fri

Se videoer af Tuko her

--------- English ---------

Gjerulff Ziggy the wild tiger

aka. "Tuko"


The one and only male, Tuko, we have after a few other interested, decided to keep him to ourself. Despite the other approaches, we didn't think it was the right matches, and it was therefore clear that we should keep him, as from intended from the beginning.

He is a good middle dog between the four sisters, he's not tough as Windy and Only, but not as soft as Lover and Chase. He is a little funny guy, and always a little funny smile.
He already has lots of personality, very fun and is often in the group of puppies who play together, not a dominant bully, but he can get away with anything with the right smile;) He is not a "loner" but likes to be around the other puppies. He is curious and not afraid to go on his own way, but like to be around the other puppies, and he is already very happy to be cuddled and hugged :)

Tuko are 6 months old still a fun little guy, he loves to play with Fancy and Ever, and can do it all day! He is fantastically easy to work with and has a great intensity when he's on, and uses his body already super nice and stretch good in all he does. He is sweet in nature and together with all dogs and people!

Tuko is now 1 year old and has evolved to be a great guy! He is kind and gentle, he knows his place in the pack, and know perfectly that he is the little boy :) He's super easy to work with and like her mother Fly alot, he is super responsive and pleasing in nature. But he has also got his determination from his father, so we've got the right dog out of this combination of Fly and Tiger, one who are pleasing, but that takes info to him, and go determend and in high speed. He is very intense in his work, but work quietly and concentrated and have done this right from the start.
He is a relatively small male, but the size is fine for agility and we are really looking forward to seeing him develop over the next six months, where agility debut will come :)


Despite his short height, he is a heavy male, but is still small and very flexible of building!
50.3 cm
19 kg
HD: A
ED: 0
OCD: free

See videos of Tuko here